کلینیک سونوگرافی دکتر شاکری
(0)
درباره ما
  
مرکز دکتر شاکری جزو تصویربرداری کامل و به روز محسوب می شود که در سال 1380 افتتاح شد. تا به امروز رجوع کنندگان فراوانی در قسمت سونوگرافی این مرکز حضور داشتند و دیر قسمت ها مثل رادیولوژی و پانورکس به مدرنترین تکونولوژی مجهز و دارای دستگاه های دیجیتال می باشد. این مرکز جزو نخستین و کهن ترین کلینیک غربالگری در پایتخت محسوب می شود که با دقت ترین سونوگرافی را عرضه می کند.
  • انتفاعی یا غیرانتفاعی؟ غیرانتفاعی
  • اندازه
  • هزینه
  • میانگین زمان انتظار
  • مالکیت دکتر حسین شاکری
  • اعتبار دهی شده توسط
  • گواهینامه ها
  • کلمات کلیدی کلینیک سونوگرافی دکتر شاکری، سونوگرافی کلینیک دکتر شاکری، دکتر شاکری کلینیک سونوگرافی، کلینیک دکتر شاکری، سونوگرافی شاکری، سونوگرافی کلینیک، دکتر شاکری کلینیک
تخصص ها
  • تصویربرداری