کلینیک سونوگرافی حقیقت
(0)
درباره ما
  
کلینیک حقیقت دارای پزشکان باتجربه از طریق دستگاه های به روز و مدرن آماده ارائه دادن خدمات می باشد که شامل : انجام دادن سونوگرافی از پستان با دستگاه پیشرفته که دارای کیفیت بالا و بسیار دقیق در شناسایی، سونوگرافی سه بعدی و چهاربعدی، سونوگرافی از قسمت شکم، غربالگری، بیوفیزیکال، انجام سونوگرافی از تمامی مجاری ادرار و مثانه، ترانس واژینال، تیروئید، کبد و صفرا و کالرداپلر می باشد.
  • انتفاعی یا غیرانتفاعی؟ انتفاعی
  • اندازه
  • هزینه
  • میانگین زمان انتظار
  • مالکیت
  • اعتبار دهی شده توسط
  • گواهینامه ها
  • کلمات کلیدی کلمات کلیدی: کلینیک سونوگرافی حقیقت، سونوگرافی حقیقت کلینیک، حقیقت کلینیک سونوگرافی، کلینیک سونوگرافی تیروئید، سونوگرافی تیروئید حقیقت، حقیقت کلینیک، حقیقت سونوگرافی
تخصص ها
  • سونوگرافی