مرکز رادیولوژی دندان و فک و صورت درخشان
(0)
درباره ما
  
مرکز درخشان با دارا بودن هدف ارائه دادن خدمات تصویربرداری در قسمت فک و صورت در سال 1394 افتتاح شد. این مرکز دارای هدف های متعددی مانند: ارائه دادن خدمات به صورت تخصصی و با کیفیت، تامین کردن رفاه رجوع کنندگان، برطرف کردن احتیاج های پزشکان، پیشگیری کردن از تلف شدن وقت رجوع کنندگان می باشد. این مرکز با استفاده کردن از به روز تکنولوژی و جمع آوری کردن ایده آل ترین برندهای دستگاه های رادیولوژی مدعی می باشد که با کیفیت ترین تصویرها را به طور دیجیتال ارائه می دهد و در اختیار رجوع کنندگان می گذارد. مسئول و مدیر اصلی این مرکز دکتر هادی حمیدی می باشد که برای کیفیت خدمات نظارت دارد.
  • انتفاعی یا غیرانتفاعی؟ انتفاعی
  • اندازه
  • هزینه
  • میانگین زمان انتظار
  • مالکیت دکتر هادی حمیدی
  • اعتبار دهی شده توسط
  • گواهینامه ها
  • کلمات کلیدی مرکز رادیولوژی فک و صورت درخشان، رادیولوژی مرکز درخشان، مرکز درخشان فک و صورت، رادیولوژی درخشان، آزمایشگاه رادیولوژی، مرکز فک و صورت، آزمایشگاه درخشان
تخصص ها
  • رادیولوژی
  • تصویربرداری