مرکز رادیولوژی دندان و فک و صورت دکتر نکیسا ایل
(0)
درباره ما
  
مرکز دکتر نکیسا به صورت تخصصی و به روزترین فناوری های دیجیتال آماده خدمت رسانی برای رجوع کنندگان می باشد. این مرکز خدمات متعدد خود را بهترین کیفیت و بهترین مواد مصرفی برای رجوع کنندگان ارائه می دهد. این خدمات شامل موارد زیر می شود: - CBCT: به صورت دیجیتال، ارائه دهنده ریپورت در زمان کوتاه، ارائه دادن کلیشه - تک دندان: بهترین کیفیت، ارائه دهنده گرافی به صورت آنی و همینطور ریپورت مکتوب - فتوگرافی: ارائه دهنده تصاویر در زمان کم بر روی سی دی
  • انتفاعی یا غیرانتفاعی؟ انتفاعی
  • اندازه
  • هزینه
  • میانگین زمان انتظار
  • مالکیت دکتر نکیسا ایل
  • اعتبار دهی شده توسط
  • گواهینامه ها
  • کلمات کلیدی مرکز رادیولوژی فک و صورت دکتر نکیسا ایل، رادیولوژی مرکز دکتر نکیسا، رادیولوژی فک و صورت دکتر ایل، مرکز دکتر نکیسا، رادیولوژی دکتر ایل، مرکز دکتر نکیسا، دکتر ایل رادیولوژی
تخصص ها
  • رادیولوژی