منو
X

آزمایشگاه رفرانس
(2)
آمار این مرکز
(2) رای
100%

محیط

0%

مهارت پرسنل

0%

احترام و طرز برخورد

0%

وقت شناسی

0%

خدمات

0%

هزینه اقتصادی

  • تصویر
درباره ما
  

سازمان تامین اجتماعی برای منظم نمودن و یکنواخت کردن آزمایشگاه های ملکی خود تصمیم به تاسیس آزمایشگاه رفرانس کرده است. این مرکز آزمایشگاهی در ۳۰ فروردین سال ۱۳۸۵ مصادف با روز علوم آزمایشگاهی شروع به کار کرد تا بتواند در راستای اهداف آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حدود ۳۲۰ آزمایشگاه (بیمارستانی ، درمانگاهی) ملکی خود را در سطح کشور تحت پوشش قرار دهد.

این آزمایشگاه به عنوان پیشانی خدمات پاراکلینیک سازمان با وسعت ۱۰۰۰متر مربع و شامل  بخش های پذیرش ، نمونه گیری ، پاتولوژی ، هماتولوژی ، بیوشیمی ،PCR، میکروب شناسی ، سرولوژی و ایمونولوژی، انگل شناسی و تجزیه ادرار و واحدهای اداری ، مالی می باشد.

از جمله وظایف این آزمایشگاه:

·            سعی و تلاش برای استقرار کردن استاندارد های بین المللی در تمام بخش های مرتبط با یک آزمایشگاه

·            ارائه برنامه ارزیابی خارجی کیفیت مراکز سراسر کشور سه بار در سال

·            ناظر بودن بر انجام روش های کنترل کیفی داخلی آزمایشگاه ها

·            ارزشیابی کردن تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی

·            آموزش دادن پرسنل حرفه ای از طریق سایت های تحت وب

·            مشورت دادن در راستای حل مشکلات تکنیکی و فنی کادر آزمایشگاهی

·            تربیت مدرس برای آموزش آبشاری به کارکنان سراسر کشور

·            انجام آزمایشات فوق تخصصی بر اساس نیاز های مراکز درمانی کشور

یکی از مشکلاتی که مراجعین به آزمایشگاه را مورد سردرگمی قرار می دهد، انجام یک آزمایش در دو آزمایشگاه اما با نتایج متفاوت است که این عامل    کار را برای این عزیزان سخت می کند. این عامل خود باعث صرف هزینه های مالی و هدر رفت زمان برای بیماران می شود و نیز سردرگمی پزشکان را هم بیشتر می شود. از این رو جهت رفع اختلافات بین آزمایشگاهی اولین برنامه ارزیابی خارجی کیفیت درسال ۱۹۴۷ در آمریکا توسط انجمن پاتولوژیست های بالینی به مرحله اجرا درآمد. و از آن دوران این برنامه به بخشی جدایی ناپذیر از هر آزمایشگاهی مبدل گشت  و برنامه های کمی وکیفی گسترش فراوانی پیدا کرد. این برنامه ها در حال حاضر نه فقط آزمایشات کمی را در بر می گیرد، بلکه در خصوص آزمایشات کیفی هم کمک بسیار بالایی به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در کار یکسان سازی نتایج میان آزمایشگاهی می کند.

از سال ۱۳۸۶ آزمایشگاه مرجع سلامت به عنوان نماینده قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر نظارت برفعالیت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ، اجرای برنامه های ارزیابی خارجی کیفیت(EQA) در مراکز آزمایشگاهی ملکی سازمان تأمین اجتماعی را به آزمایشگاه رفرانس آن سازمان واگذار کرد. آزمایشگاه رفرانس سازمان تأمین اجتماعی از زمستان  ۱۳۸۶تا هم اکنون اقدام به برگزاری مداوم و بدون ایجاد وقفه برنامه های مذکور در بخش های مختلف بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، تجزیه ادرار و انگل شناسی جهت آزمایشگاه های مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی نموده است واز این راه ضمن کمک به این مراکز در جهت بهبود فرآیندهای آزمایشگاهی، نقش بسیار مهمی نیزدرصرفه جویی و جلوگیری از اتلاف منابع سازمان داشته است.

این آزمایشگاه در جهت پایداری و بهبود فعالیت خود همواره سعی کرده است تا ارتباط خود را با دیگر متخصصان در مراکز علمی و دانشگاهی جهت تبادل اطلاعات و بهبود و کیفیت خدمات خود اقدام نماید. به نحوی که به عنوان شاخصی جهت معرفی و سنجش سایر آزمایشگاه ها قرار گیرد.

این آزمایشگاه از طریق اندوختن تجربه ، مطالعات گذشته و بدست آوردن متداوم نظرات شرکت کنندگان تا حالا اقدامات زیادی در راستای اجرای هرچه بهتر برنامه های ارزیابی خارجی کیفیت انجام داده است، که یکی از این برنامه ها به راه انداختن نرم افزار تحت شبکه برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه رفرانس می باشد. آزمایشگاه رفرانس همزمان با اجرای برنامه های ارزیابی خارجی کیفیت، همزمان با برنامه های اجراشده و مشاهده قصور موجود در نتایج شرکت کنندگان، اقدام به تدوین مستندات علمی ، برای آشنایی هر چه بیشتر شرکت کنندگان با دانش روز علوم آزمایشگاهی نیز نموده است. افزایش مداوم مشارکت آزمایشگاه های شرکت کننده دراین برنامه و ارتقا بسیار زیاد در اندازه جواب های قابل قبول همگی نشانه ای از اثربخش بودن برنامه های اجرا شده می باشد. این آزمایشگاه در جهت ایجاد رقابت سالم و مؤثر بین آزمایشگاه های درحال حاضر طرح امتیاز دهی به آزمایشگاه های شرکت کننده ، بر اساس پاسخ های برنامه های EQA را در دست اجرا دارد.

اگر چه همکاری کارکنان محترم آزمایشگاهی با آزمایشگاه رفرانس در طول شش سال گذشته، باعث بهتر شدن چشمگیر در اجرای برنامه های ارزیابی خارجی کیفیت گشته است، ولی راه بهبود کیفیت را پایانی نیست و امید است با همکاری کارکنان آزمایشگاهی شاهد افزایش کیفی و کمی هرچه بیشتر فعالیت خانواده آزمایشگاه های تشخیص پزشکی سازمان تأمین اجتماعی باشیم.

اولین نرم افزار برنامه ارزیابی خارجی کیفیت با کوشش و پشتکار پرسنل فنی آزمایشگاه رفرانس برای آسان شدن در کار ارتباط با آزمایشگاه های ملکی سازمان، ، ایجاد شد. ازتابستان ۱۳۹۰ به بعد مرحله پایلوت وآزمایشی سایت به پایان رسید و نتایج برنامه از طریق سایت قابل دسترسی و چاپ گردید. از آن زمان تا حال همه دپارتمان های ارسال کننده نمونه با مراکز ملکی به صورت مستقیم در ارتباط می باشند. این نرم افزار با ارائه کارنامه هر دوره از برنامه و امتیاز دهی و در نهایت رتبه بندی آزمایشگاه های ملکی بیشترین بازدهی از این برنامه را به نمایش می گذارد. برای استفاده درست و صحیح از سایت می توان از بخش راهنمای آن که در گزینه امکانات موجود است، استفاده کرد.

  • انتفاعی یا غیرانتفاعی؟ دولتی
  • اندازه
  • هزینه
  • میانگین زمان انتظار
  • مالکیت سازمان تامین اجتماعی
  • اعتبار دهی شده توسط
  • گواهینامه ها
  • کلمات کلیدی کلمات کلیدی: آزمایشگاه پاتولوژی، رفرانس، دکترای علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی، ایمونولوژی، انگل شناسی، هماتولوژی، انگل شناسی، اندوکرینولوژی ، باکتریولوژی ، مایکولوژی، آزمایشگاه.
تخصص ها
آزمایشگاه رفرانس
(2)

E-Teb.com © Copyright 2016 آزمایشگاه ها. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر