منو
X

آزمایشگاه نمازی
آزمایشگاه
(0)
آمار این مرکز
(0) رای
0%

محیط

0%

مهارت پرسنل

0%

احترام و طرز برخورد

0%

وقت شناسی

0%

خدمات

0%

هزینه اقتصادی

  • تصویر
درباره ما
  

آزمایشگاه نمازی واقع در بیمارستان نمازی در با مسئولیت دکتر گرامی زاده  در بخش های انگل شناسی، بیوشیمی، سیتولوژی، ایمونولوژی، تجزیه ادرار، بانک خون، خون شناسی، میکروب شناسی به بیماران و مراجعین یاری می رساند.

نحوه کمک و خدمات این آزمایشگاه در دو دسته قرار می گیرد:

۱-     بیماران بخش های اورژانس و بستری بیمارستان نمازی

۲-     مراجعه کنندگانی که از مراکز درمانی دیگر و یا پزشکان دیگر معرفی شده اند

 

الف- تحویل نمونه های آزمایش به واحد پذیرش آزمایشگاه ها به دو صورت :

– حالت اول، نمونه های آزمایشی توسط بخش های بیمارستان تهیه می شوند و به پذیرش آزمایشگاه تحویل داده می شوند.و برای جواب دهی نمونه آزمایشگاهی توسط بیماربر تحویل بخش مربوطه داده می شود.

– در حالت دوم، مراجعه کنندگان (که به بیمارستان نمازی معرفی شده اند) با مراجعه به پذیرش آزمایشگاه ها، مراحل آزمایش را طی می کنند. برای مراجعین نیز قبض تهیه می شود و بر اساس قبض دریافت جواب ممکن می شود

 

 

ج- انجام آزمایش و تأیید نتیجۀ آن

در هر یک از آزمایشگاه ها،کارشناسان پس از انجام آزمایش های لازم و تأیید نتایج توسط پزشک آزمایشگاه، گزارش نتایج را به واحد پذیرش ارسال می کنند.

 

د- ارائۀ نتایج توسط واحد پذیرش آزمایشگاه به مراجه کنندگان:

واحد پذیرش مسئولیت تحویل گزارش ها به مراجعین و به بخش های بستری و اورژانس را بر عهده دارد.

۱-  پذیرش آزمایش

۲-  دریافت نمونه از بخش ها و از مراجعین

۳- ارسال نمونه ها به آزمایشگاه های مرتبط 

۴- دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه ها

۵- تحویل نتایج به  به مراجعین

۶- چک کردن جواب های آزمایش بیماران بستری و ارسال به بخش ها 

 
  • انتفاعی یا غیرانتفاعی؟ دولتی
  • اندازه
  • هزینه
  • میانگین زمان انتظار
  • مالکیت
  • اعتبار دهی شده توسط
  • گواهینامه ها
  • کلمات کلیدی
تخصص ها
  • مراکز آزمایشگاهی
آزمایشگاه نمازی
آزمایشگاه
(0)

E-Teb.com © Copyright 2016 آزمایشگاه ها. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر