منو
X

مرکز آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی
آزمایشگاه
(0)
آمار این مرکز
(0) رای
0%

محیط

0%

مهارت پرسنل

0%

احترام و طرز برخورد

0%

وقت شناسی

0%

خدمات

0%

هزینه اقتصادی

درباره ما
  

آزمایشگاه مرکزی جزو یکی از عظیم ترین و کاملترین آزمایشگاه های کشور محسوب می شود که فعالیت خود را در زمینه آزمایشگاه پزشکی بالینی و همینطور آسیب شناسی مانند قسمت های ضمانت کردن کیفیت، نمونه گیری کردن، جواب دهی، آماده کردن نمونه، هماتولوژی، بیولوژی مولکولی، الکتروفورز، هورمون شناسی، انگل شناسی، باکتریولوژی، قارچ شناسی، تجزیه کردن ادرار، ایمونولوژی، پاتولوژی، سیتولوژی، ایمونوهیستوشیمی می باشد که خدمات گسترده ای را ارائه می دهد.

این مرکز در کنار برطرف کردن احتیاج رجوع کنندگان و پزشکان به کوشش و سعی برای جلب کردن و بیشتر شدن رضایت بیماران پرداخته و با رعایت کردن ضروریات قانونی و بهتر شدن اثر بخشی کیفیت مدیریت بر طبق سرمشق بین المللی ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO خدمات خود را ارائه می دهد که برای تداوم این امر هدف هایی مانند : افزایش دادن رضایت رجوع کنندگان، افزایش دادن سطح معلومات پرسنل آزمایشگاه باتوجه به سیستم کیفیت مدیریت، استفاده درست از تمامی منبع های موجود در رابطه با بیشتر شدن کارای فناوری، دقت و درست بودن نتیجه های آزمایش، تامین کردن و بهتر شدن زیرساخت های الزامی برای بیشتر شدن کیفیت خدمات در آزمایشگاه را دنبال می کند. این مرکز با دارا بودن هدف بیشتر شدن مقدار رضایت رجوع کنندگان و بهتر شدن اثربخشی رویکردهای سیستم کنترل کیفیت، تمامی کادر آزمایشگاهی موظف هستند که تمامی اصول را رعایت کرده و با تعامل داشتن کادر پزشکی این مرکز به راحتی به هدف خود دست پیدا کرده است.

  • انتفاعی یا غیرانتفاعی؟ انتفاعی
  • اندازه
  • هزینه
  • میانگین زمان انتظار
  • مالکیت
  • اعتبار دهی شده توسط
  • گواهینامه ها
  • کلمات کلیدی مرکز آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی، پاتوبیولوژی مرکزی آزمایشگاه، مرکزی پاتوبیولوژی آزمایشگاه، مرکز پاتوبیولوژی، آزمایشگاه انگل شناسی، مرکز آسیب شناسی، مرکزی هورمون شناسی
تخصص ها
  • مراکز آزمایشگاهی
تصویر
مرکز آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی
آزمایشگاه
(0)

E-Teb.com © Copyright 2016 آزمایشگاه ها. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر