منو
X

مرکز آزمایشگاه بیمارستان آتیه
تصویربرداری نوری لیزر
(0)
آمار این مرکز
(0) رای
0%

محیط

0%

مهارت پرسنل

0%

احترام و طرز برخورد

0%

وقت شناسی

0%

خدمات

0%

هزینه اقتصادی

درباره ما
  

آزمایشگاه آتیه کلیه خدمات شناسایی خود را به صورت تخصصی و فوق تخصصی برای بیماران و رجوع کنندگان ارائه می دهد. در این مرکز آزمایش هایی مانند: سیتوپاتولوژی و همینطور هیستوپاتولوژی، تمامی آزمایش های شناسایی کردن بیوشیمی بالینی، خون شناسی، باکتری شناسی و انگل شناسی صورت می گیرد. این مرکز جزو یکی از مرکز های مشاوره دادن برای ضایعات و بیماری های کلیوی، گوارش و همینطور کبد و سیتولوژی می باشد.

  • انتفاعی یا غیرانتفاعی؟ انتفاعی
  • اندازه
  • هزینه
  • میانگین زمان انتظار
  • مالکیت
  • اعتبار دهی شده توسط
  • گواهینامه ها
  • کلمات کلیدی مرکز آزمایشگاه آتیه، آتیه مرکز آزمایشگاه، مرکز آتیه آزمایشگاه، آزمایشگاه آتیه، آتیه مرکز، آتیه مرکز انگل شناسی، باکتری شناسی آتیه
تخصص ها
  • تصویربرداری
تصویر
مرکز آزمایشگاه بیمارستان آتیه
تصویربرداری نوری لیزر
(0)

E-Teb.com © Copyright 2016 آزمایشگاه ها. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر