منو
X

مرکز آزمایشگاه الزهرا
آزمایشگاه
(0)
آمار این مرکز
(0) رای
0%

محیط

0%

مهارت پرسنل

0%

احترام و طرز برخورد

0%

وقت شناسی

0%

خدمات

0%

هزینه اقتصادی

درباره ما
  

این مرکز برای شناسایی بیماری هایی که بر اثر ژنتیک باعث تغییرات شده و همینطور برای شناسایی ناهنجاری های کروموزمی با بکارگیری از تکنیک های مدرن و به روز ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک سال ۱۳۸۸ افتتاح شد. علاوه بر این عوامل این آزمایشگاه با ارائه دادن مشاوره ژنتیک مطلوب به رجوع کنندگان در گرفتن تصمیم درست به بیماران یاری می رساند. برای دست پیدا کردن به این هدف ها این مرکز با دیگر مرکز های کشور در ارتباط می باشد. پرسنل کارشناسی قسمت مولکولی در این مرکز دانش های لازم را که مورد تایید شبکه پزشکی قرار گرفته است به گذراندن پرداخته اند.
قسمت های آزمایشگاه الزهرا
۱٫ قسمت مولکولی (استخراج DNA و RNA و مشخص کردن کمیت و کیفیت آن، الکتروفورزPCR ,)
۲٫ قسمت کشت سلول و سیتوژنتیک
۳٫ قسمت شناسایی کردن قبل از تولد (PND)
۴٫ قسمت تحقیقات

  • انتفاعی یا غیرانتفاعی؟
  • اندازه
  • هزینه
  • میانگین زمان انتظار
  • مالکیت
  • اعتبار دهی شده توسط
  • گواهینامه ها
  • کلمات کلیدی مرکز آزمایشگاه الزهرا، آزمایشگاه مرکز الزهرا، الزهرا آزمایشگاه مرکز، الزهرا مرکز آزمایشگاه، الزهرا آزمایشگاه، الزهرا مرکز، الزهرا ژنتیک
تخصص ها
  • مراکز آزمایشگاهی
تصویر
مرکز آزمایشگاه الزهرا
آزمایشگاه
(0)

E-Teb.com © Copyright 2016 آزمایشگاه ها. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر